Budowa zbilansowanego energetycznie rekreacyjnego domu pływającego

Celem projektu jest wprowadzenie na rynek innowacyjnego rekreacyjnego domu pływającego, który zaspokoi oczekiwania nabywców oraz rozwiąże problemy ich producentów związane z systemem energetycznym.

Dofinansowanie projektu z UE: 568 834.05 PLN

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 1.1. Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

Cechami innowacyjnego rozwiązania są:

zastosowanie w jednym systemie (ogrzewania i uzyskiwania ciepłej wody użytkowej) trzech odnawialnych źródeł energii, czyli energii solarnej, energii wiatrowej i energii cieplnej z wody (pompa ciepła)

wszystkie źródła energii zintegrowane w jeden system inteligentnego zarządzania energią

zainstalowanie paneli fotowoltaicznych na dachu i ścianach domku

zastosowanie pompy ciepła z wymiennikiem wodnym, które to rozwiązanie nie jest do tej pory zastosowane w Polsce w domach pływających

Proponowane rozwiązanie jest innowacyjne w skali kraju. Jego zastosowanie w istniejących domach oraz w nowo produkowanych rozwiąże problemy zgłaszane przez producentów oraz użytkowników ostatecznych w Polsce i za granicą.

Unia Europejska

Cel projektu

Dyrektywy Unii Europejskiej, podlegające implementacji do prawodawstwa polskiego, zmierzają w kierunku budowy obiektów przyjaznych otoczeniu (proekologicznych), które w zakresie wymogów energetycznych spełniają kryteria ograniczonego korzystania z energii pochodzącej ze źródeł konwencjonalnych. Zwraca się szczególną uwagę na zastosowanie układów kogeneracyjnych, zwłaszcza z obszarów energetyki rozproszonej w obiektach mało i mikroskalowych.

Etapy Prac

Etap I

Opracowanie wstępnej koncepcji budowy energooszczędnego domu pływającego.

Etap II

Badania laboratoryjne komponentów i podstawowych podsystemów energooszczędnego domu pływającego

Etap III

Opracowanie i wykonanie do celów demonstracyjnych i walidacyjnych prototypu energooszczędnego domu pływającego

Etap IV

Badania prototypu domu pływającego energooszczędnego w warunkach operacyjnych

Water House czyli Domki na wodzie

Pojęcie „ dom na wodzie (DNW) – ang. Water House znane już było w latach 50. XX wieku (a nawet wcześniej), a dotyczyło obiektów przeznaczonych do sezonowego lub całorocznego zamieszkania na powierzchni akwenu wodnego (rzeki, jeziora, kanału itp.). Lata 70. ÷ 90., to okres dynamicznego rozwoju konstrukcji domów na wodzie DNW, nie tylko w skali europejskiej, ale i światowej.

Prekursorami budownictwa DNW można nazwać firmy holenderskie (również w krajach skandynawskich). W Holandii, której 20 ÷ 30% powierzchni zajmują akweny wodne, rozwinęły się konstrukcje DNW w bardzo różnych odmianach, a przede wszystkim jako zabudowy mieszkalne umieszczone na barkach i łodziach cumowanych do nabrzeży kanałów

Klasyfikacja obiektów typu domki na wodzie

W literaturze światowej oraz polskiej odczuwa się brak dostępnych informacji w postaci zwartych opracowań, ujmujących zasady projektowania i eksploatacji domów na wodzie.

- Ze względu na miejsce posadowienia zabudowy mieszkalnej

- Ze względu na czasokres wykorzystania

- Ze względu na możliwość przemieszczania się

- Ze względu na charakter źródeł zaopatrzenia energetycznego

- Ze względu na wielkość obiektu

- Ze względu na sposób zaopatrzenia energetycznego

Przedstawione propozycje obejmują tylko niektóre klasyfikacje obiektów DNW w obszarze kryteriów technicznych, natomiast nie uwzględniają innych kryteriów, w tym ekonomicznych, zakresu komfortu klimatu w pomieszczeniu itd.

O Projekcie

Celem projektu jest wprowadzenie na rynek innowacyjnego rekreacyjnego domu pływającego, który zaspokoi oczekiwania nabywców oraz rozwiąże problemy ich producentów związane z systemem energetycznym.

Kontakt

P.U.H. Ekosun Paweł Czupajło

Adres: ul. Bohaterów Warszawy 4, 75-211 Koszalin

Telefon: 94 342 23 36

Tel. kom: 781 314 888

Email: biuro@ekosunkoszalin.pl

© Ekosun 2018

realizacja dgs