Wprowadzenie

Pojęcie „ dom na wodzie (DNW) – ang. Water House znane już było w latach 50. XX wieku (a nawet wcześniej), a dotyczyło obiektów przeznaczonych do sezonowego lub całorocznego zamieszkania na powierzchni akwenu wodnego (rzeki, jeziora, kanału itp.). Lata 70. ÷ 90., to okres dynamicznego rozwoju konstrukcji domów na wodzie DNW, nie tylko w skali europejskiej, ale i światowej.

Za prekursorów budownictwa DNW można nazwać firmy holenderskie oraz skandynawskie. W Holandii, której 20 ÷ 30% powierzchni zajmują akweny wodne, rozwinęły się konstrukcje DNW w bardzo różnych odmianach, a przede wszystkim jako zabudowy mieszkalne umieszczone na barkach i łodziach cumowanych do nabrzeży kanałów (niektóre miasta holenderskie pokryte są znaczącą liczbą kanałów). O wielkości problemu zamieszkania w DNW świadczy, między innymi fakt, ze w Amsterdamie, przy ul. Prinsengracht 296 jest jedyne na świecie Muzeum Łodzi Mieszkalnych. Zamieszkiwanie w domach na wodzie jest bardzo popularne w wielu miastach europejskich, przykładowo w Amsterdamie, Kopenhadze, Londynie, w miejscowościach Dolnej Saksonii w Niemczech itp. Obiekty pływające typu DNW są także popularne w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i innych krajach świata.

W ostatnich latach budownictwo typu DNW pojawia się również w niektórych miastach polskich, w których zlokalizowane są firmy produkujące tego typu obiekty. Wymienić tu można takie lokalizacje, jak: Koszalin, Warszawa, Wrocław, Gdańsk itd. Istnieje już kilka firm zajmujących się tą tematyką.

Kryteria klasyfikacji obiektów typu DNW

W literaturze światowej oraz polskiej odczuwa się brak dostępnych informacji w postaci zwartych opracowań, ujmujących zasady projektowania i eksploatacji domów na wodzie. Większość fragmentarycznych informacji uzyskuje się przede wszystkim z portali internetowych (w mniejszym zakresie artykułów opublikowanych w czasopismach fachowych), przy czym w większości nie są to opracowania na odpowiednio wysokim poziomie inżynierskim. Wobec bardzo dużej liczby odmian konstrukcyjnych i sposobów posadowienia obiektów typu DNW zaproponowano wstępną klasyfikację tego typu obiektów. Pozwoli to również na jednoznaczną identyfikację konstrukcji domu na wodzie, będącego przedmiotem analizy w niniejszym projekcie badawczym.

Ze względu na miejsce posadowienia zabudowy mieszkalnej

- na barkach,

- na łodziach,

- na platformach umieszczonych na pływakach,

- inne specjalistyczne rozwiązania;

Ze względu na czasokres wykorzystania

- sezonowe,

- całoroczne

Ze względu na możliwość przemieszczania się

- mobilne – z napędem własnym lub bez napędu (wykorzystujące do przemieszczenia inne obiekty pływające),

- stacjonarne („quasi stacjonarne”) – bez napędu własnego, przymocowane do określonych elementów nabrzeża (pomosty i inne systemy kotwiczne);

Ze względu na charakter źródeł zaopatrzenia energetycznego

- zasilane w energię ze źródeł konwencjonalnych,

- zasilane z odnawialnych źródeł energii,

- konwencjonalne, z częściowym udziałem energii OZE;

Ze względu na wielkość obiektu

- małe obiekty turystyczno – rekreacyjne,

- parterowe zabudowy mieszkalne średniej wielkości, odpowiadające gabarytowo wielkości przeciętnych wymiarów mieszkania zlokalizowanego w budynku lądowym,

- duże, wielopiętrowe i wielomieszkaniowe obiekty pływające typu DNW (np. hotele, centra konferencyjne itp.),

Przedstawione propozycje obejmują tylko niektóre klasyfikacje obiektów DNW w obszarze kryteriów technicznych, natomiast nie uwzględniają innych kryteriów, w tym ekonomicznych, zakresu komfortu klimatu w pomieszczeniu itd.

Ogólna charakterystyka obiektów DNW

Wszystkie obiekty kwalifikowane jako domy na wodzie DNW powinny być wyposażone w następujące elementy konstrukcyjno-instalacyjne:

Pływaki

Jest to podstawowy element konstrukcyjny spełniający dla domu na wodzie funkcję „fundamentu”, w rozumieniu obiektów stacjonarnych lądowych. Pływaki powinny zapewnić odpowiednią wyporność całego obiektu, jego stabilność oraz możliwość przejmowania oddziaływań wywołanych siłami zewnętrznymi (siły naporu wiatru, zmiany poziomu wody w akwenie, zmiany środowiska wodnego w okresie zimowym itp.); z powyższych względów pływaki powinny wyróżniać się odpowiednią trwałością, wodoodpornością, materiały pływaków nie powinny wchodzić w reakcje chemiczne z zanieczyszczeniami znajdującymi się w wodzie oraz atmosferze.

Zabudowa mieszkalna

Pełni funkcję domu właściwego; konstrukcja zabudowy mieszkalnej powinna być wytworzona wg lekkiej technologii (przykładowo obiekty DNW budowane w USA są konstrukcją opartą na tzw. kratownicowym szkielecie kanadyjskim); oprócz tego obudowa domu właściwego (elementy konstrukcyjne: ściany, podłoga, dach) powinny być zaizolowane warstwami materiałów termoizolacyjnych; elewacja obiektu DNW spełnia zarówno funkcję techniczną, w znaczeniu możliwości montażu niektórych elementów instalacyjnych, np. paneli fotowoltaicznych oraz elewacja pełni funkcje architektoniczno-estetyczne;

Instalacje

W objętości obiektu DNW są zlokalizowane wszystkie niezbędne instalacje, w tym: centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, instalacje węzła sanitarnego, w tym wodno - kanalizacyjna, instalacja elektryczna, instalacja sterowania automatycznego wybranych elementów wykonawczych np. systemu układów inteligentnych; niekiedy potrzebne są instalacje alarmowe, np. p/poż., ostrzeżenie nadmiernego wzrostu stężenia CO, itp.

Funkcje domku na wodzie typu rekreacyjnego

W przypadku domków na wodzie typu turystyczno – rekreacyjnego powinny być spełnione, szczególne kryteria, które są korzystne dla właścicieli domków oraz dla osób wynajmujących te domki.

Z punktu widzenia osób wynajmujących obiekt typu DNW istotne znaczenie mają dwa problemy, tzn.:

1. zapewnienie wysokiego komfortu podczas pobytu (związane jest to również z odpowiednio wysokim standardem wyposażenia),

2. minimalizacja kosztów związanych z pobytem.

Z punktu widzenia właściciela DNW najważniejsze są dwa problemy:

1. maksymalizacja zysków (z zachowaniem praw rynku) – oznacza to w praktyce możliwość uzyskania wysokiej ceny od wynajmujących, w przypadkach zapewnienia wysokiego komfortu pobytu i odpowiedniej reklamy,

2. minimalizacja nakładów.

O Projekcie

Celem projektu jest wprowadzenie na rynek innowacyjnego rekreacyjnego domu pływającego, który zaspokoi oczekiwania nabywców oraz rozwiąże problemy ich producentów związane z systemem energetycznym.

Kontakt

P.U.H. Ekosun Paweł Czupajło

Adres: ul. Bohaterów Warszawy 4, 75-211 Koszalin

Telefon: 94 342 23 36

Tel. kom: 781 314 888

Email: biuro@ekosunkoszalin.pl

© Ekosun 2018

realizacja dgs